Vill du veta mer eller boka tid? Fyll i formuläret nedan eller skicka e-post meddelande till stressangermanagement@gmail.com , så svarar vi inom kort.

 

 

All information hanteras strikt konfidentiellt

KONTAKT

"Anger is a sign that something needs to change."

 

Mark Epstein

OM OSS


Leila C-M Lönnroth

 

Jag är utbildad beteendevetare, med specialistkompetens i Anger Management.  Exempel på mina andra utbildningar är Critical and Traumatic Incidence Reduction, FamilyLab och Mindfulness.

 

Jag har över tio års arbetserfarenhet inom Anger Management, framför allt i internationella miljöer som Geneve. Mina tidigare arbetserfarenheter inkluderar även arbete inom barnpsykiatri, föräldrastöd inom socialtjänst, sjukvård, och flyktingverksamhet. Jag har även arbetat inom UNICEF. Med en bred internationell yrkeserfarenhet från organisationer och myndigheter har jag lång erfarenhet av att möta och stödja människor som flyttat och påbörjar karriärer i nya länder eller nya platser.

 

Jag är medlem av British Association for Anger Management och Family Lab. Mitt arbetssätt överensstämmer med Code of Ethics for British Association for Counselling and Psychotherapy (http://www.bacp.co.uk/ethical_framework/index.php) and the Metanoia Code of Practice.
 

Jag erbjuder samtalsstöd på engelska och svenska, i Stockholm och Geneve.

Samarbetspartners i England:

 

David Woolfson 

Trained by BAAM (British Association of Anger Management 2002/3) and MBACP - a full member of the BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) and an associate member of the UKAHPP (UK Association of Humanistic Psychology Practitioners. David holds an MBA (University of Westminster 1991) and a BA HONS (Leeds University 1978). Certified in Psychotherapy and Counselling from the Spectrum Psychotherapy Practice.

Mike Fisher 

Founder and Director of the British Association of Anger Management (BAAM) has over 25 years of experience in the field of personal growth. Originally trained in humanistic counselling, psychotherapy and group facilitation, Mike brings his own unique blend of different models, theories and practical applications to this challenging and specialised field making the integration of the work enjoyable, fun and exciting. His wealth of knowledge and experience gives clients the added benefit of his expertise. Mike Fisher's book 'Beating Anger' was published in 2005.

OM STRESS

Stress är en emotionell och fysisk respons på upplevda krav och hot från omvärlden. Vanliga stressreaktioner inkluderar irritation, ilska, rädsla, koncentrationssvårigheter samt fysiska reaktioner som spänningshuvudvärk, nack-och ryggvärk, mag- och tarmbesvär mm.


Det är omöjligt att leva utan en viss grad av stress. De flesta av oss skulle inte vilja det heller eftersom den ger livet en viss krydda och spänning. Men om stressen blir långvarig kan den skada hälsa, relationer och livsglädje.

OM ATT HANTERA ILSKA OCH STRESS

Det sätt vi förhåller oss på till stress och ilska kan påverka oss negativt eller positivt. Om du upplever att du har svårt att hantera ilska och stress, kan det vara en god idé att söka professionell hjälp. Vi kan hjälpa dig med att hantera stress och ilska på ett praktiskt och konstruktivt sätt.


Första steget är att förstå vad det är som utlöser din ilska, och på vilket sätt ilskan påverkar dig och människor omkring dig.


Tillsammans utforskar vi ilskans orsaker och diskuterar praktiska verktyg att hantera den, utifrån din specifika livssituation. Vi hjälper dig att tryggt och lugnt ge uttryck för känslor du tidigare antingen “svalt” eller som kommit ut i explosioner. Anger Management kommer att öka din medvetenhet om vad som trigger din ilska och stress.


Genom ökad självinsikt och medvetenhet, i kombination med nya verktyg och förhållningssätt kommer du att ha större kontroll över dina känslor, tankar och beteenden. Detta leder till förbättrade personliga relationer, stabilare arbetsmiljö och ett allmänt ökat välbefinnande.

 • Påverkar ilska dina relationer på jobbet eller hemma negativt?

 • Hindrar ilska dig att nå dina mål?

 • Hindrar ilska dig från att konstruktivt uttrycka vad du behöver och vad du känner?

 • Får du destruktiva ilskeutbrott?

 • Börjar du gråta och blir tyst när du egentligen är arg och har något viktigt att säga?

 • Upplever du ilska, stress eller frustration i samband med t.ex. förändring relaterad till flytt, ny arbetssituation, eller förändringar inom familjen?


Du är inte ensam.


Ilska är en normal känsla som alla upplever. Ilskans uppgift är att signalera när någonting inte står rätt till. Ilska är ett tecken på att du behöver stanna upp, analysera, ta ställning och kommunicera.


Ilska kan vara konstruktiv om den uttrycks med ett bestämt lugn. Men okontrollerad ilska kan vara farlig, och i värsta fall leda till emotionellt eller fysiskt våld. Anger Management kan hjälpa dig utveckla din medvetenhet av vad som trigger din ilska, och leda dig till att utforska tydliga och “drama-fria” sätt att uttrycka dina känslor och vad du behöver.


Observera att vi inte arbetar med klienter som söker hjälp med problematik kring våld i hemmet. Hjälp och stöd för det finns bland annat här:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara-relationer/


http://www.manscentrum.se/about-us/

ANGER MANAGEMENT - FÖR DIG?

VARFÖR ANGER MANAGEMENT?

Anger Management kan hjälpa dig att:

 

 • öka din medvetenhet av vad som triggar din ilska,

 • utforska konkreta och praktiska metoder att hantera ilska,

 • uttrycka dig mer tydligt, utan “drama”,

 • uppskatta din ilska som en hälsosam och värdefull känsla,

 • stärka din självkänsla genom att lära dig sätta tydliga gränser och tydligt uttrycka dina känslor och behov

VÄLKOMMEN TILL

STRESS
AND
ANGER 
MANAGEMENT INTERNATIONAL


Nytt i Stockholm 2018

Stress and Anger Management International har över tio års erfarenhet av arbete med individuella klienter, organisationer och företag. Vi erbjuder experthjälp för dig som har problem med ilska och stress och som är motiverad att förebygga och hantera dess negativa konsekvenser i relationer, i familjen och i arbetslivet.

 

SESSIONS

Vi träffas i enskilda samtal där vi tillsammans utforskar områden som:

 

 • Vad ilska är – och vad är det INTE

 • Skillnaden mellan ilska och vrede

 • Regressiv ilska och hur den påverkar oss

 • Ilska sett ur vuxen-, barn- och föräldraperspektiv

 • Varför stress leder till ilska

 • Hur negativa tankemönster påverkar oss, och hur vi bryter dem

 • Känna igen skam och förändra förhållningssättet till skam

 • Förebyggande stresshantering

 • Praktiska ilske- och konflikthanteringstekniker

 • Uttrycka ilska på ett tydligt och konstruktivt sätt

 • Undvika att ta vad andra säger och gör allt för personligt

 • Ta kontroll över dina tankar och handlingar

 • Sluta tolka/misstolka vad andra säger och gör.

 • Hindra ilskan från att ta över både själ och kropp

 • Anger Managements 6 grundregler.

OM ILSKA

Ilska är en känsla som alla människor upplever. Ilska varierar i styrka från lätt irritation till ursinnig vrede. En del av oss känner ilska varje dag, medan andra känner ilska endast då trycket blir för stort och resulterar i “explosioner.”


Ilska orsakas av både interna och externa faktorer, och ilska påverkar oss både emotionellt och fysiskt. Ilskan kan kännas som om den plötsligt kommer från ingenstans, och den kan lämna oss utmattade, nedslagna, och ångerfyllda.  För att uttrycka ilska konstruktivt, behöver vi utveckla ett positivt förhållningssätt till ilska.


Vissa av oss sväljer vår ilska. Andra tar ut sin ilska direkt och exploderar. Inga av dessa sätt är effektiva sätt att uttrycka ilska.


Att hitta effektiva sätt att hantera stress och ilska är inte alltid lätt, och det som fungerar för en person fungerar inte nödvändigtvis för en annan. Vi hjälper dig att utforska nya sätt att uttrycka dina känslor och vad det är du vill uttrycka på ett konstruktivt och tydligt sätt.

Contact

©2018 by International Anger Management Stockholm.


Photos by Leila C-M Lönnroth and Wix.com